STYCZEŃ 2016 – PIERWSZY SKLEP KAMRAT W GOLENIOWIE

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do Go­le­nio­wa na ul. Spor­to­wą 4. Ru­sza też ko­lek­tura To­ta­li­za­to­ra Spor­to­we­go.