17 stycznia 2017

29.01.2017 – XIII Wielka Gala Ślubna – zapraszamy na nasze stoisko „Alkohole na wesela i imprezy”

29 stycznia 2017 w hali MTS w Szczecinie odbędzie się XIII Wielka Gala Ślubna. Są to największe targi tej branży na Pomorzu Zachodnim. Tego dnia będziemy tam obecni z naszą […]
21 listopada 2016

Nasze stoisko na targach Wedding Arena

15 listopada 2016

NOWY SKLEP MONOPOLOWY KAMRAT W CZAPLINKU

Z przy­je­mno­ścią in­for­mu­je­my o ot­war­ciu pier­wsze­go skle­pu KAM­RAT w Czaplinku przy ulicy Długiej 13. Serdecznie zapraszamy.
27 kwietnia 2016

KWIECIEŃ 2016 – SKLEP KAMRAT W PYRZYCACH

Ser­decz­nie za­pra­sza­my do no­we­go skle­pu KAM­RAT w Pyrzycach przy ul. Kilińskiego 12.